Algemene voorwaarden

Inschrijvingen
Prijs
Leeftijd
Uurregeling en opvang
Kortingen, voordelen en attesten
Verzekering
Annulatie door Panta Rhei vzw
Ongepast gedrag of pesterijen
Foto’s
Gedeeltelijke derdebetalersregeling
Medicatie tijdens activiteiten
Klachten
Gegevensbescherming
Betalingsvoorwaarden
Hoe betalen
Betalingstermijn
Annulaties
Bijkomende algemene voorwaarden voor danslessen
Betaling dansles
Proeflessen dans
Kortingen dans
Uurrooster

Inschrijven voor een activiteit op de website betekent dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Inschrijvingen

Inschrijven kan enkel voor de volledige activiteit op onze website: www.pantarheivzw.be

Het aantal plaatsen is beperkt. Snel inschrijven is dus aangewezen!

Wanneer een activiteit volzet is, werken we met een wachtlijst. Zodra er een plaats vrijkomt, contacteren we de eerstvolgende.

Prijs

In de prijs zijn de activiteiten -begeleid door pedagogisch opgeleide monitoren met relevante ervaring- inbegrepen , alsook materiaal, verzekering, accommodatie, een koekje in de namiddag en onbeperkt water.

Het kind brengt zelf mee: lunch, een middagdrankje en een stukje fruit. Om ecologische redenen vragen wij u om een drinkbus te voorzien.

Leeftijd

We gebruiken het geboortejaar om te bepalen of men mag deelnemen aan onze activiteiten met een leeftijdsgrens. Er is dus steeds een marge van een aantal maanden, zowel ouder als jonger.

Voor onze kleuterkampen is het aangewezen dat het kind enige schoolervaring heeft en wordt vereist dat het zindelijk is. We behouden ons het recht om ouders uit te nodigen het kind op te halen, wanneer dit niet zo blijkt te zijn.

Uurregeling en opvang

Alle themavakanties lopen telkens van 9 tot 16 uur en er is gratis opvang voorzien van 8.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur.

In Sint-Genesius-Rode is er opvang van 7.30 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur.

Er wordt een boete van € 5 aangerekend per kwartier dat u uw kind te laat afhaalt. Kind afhalen om 17u16 = €5, kind afhalen om 17u31 = €10, enz …

Na deze opvanguren is Panta Rhei vzw niet meer verantwoordelijk voor uw kind.

Kortingen, voordelen en attesten

De meeste mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug.

Deelnameattesten (voor mutualiteit of voor werkgever als bewijs voor mogelijke terugbetaling)  en eventueel fiscale attesten zijn beschikbaar op uw ouderportaal via ”menu”, “mijn inschrijvingen”. U kan deze downloaden, 14 dagen na afloop en administratieve verwerking van het kamp en na het invullen van het rijksregisternummer van de deelnemer en de ouder.

Meer informatie omtrent fiscale attesten vind je via volgende link: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/andere-diensten/belastingvermindering-voor-kinderopvang

Onze Jongerenspaarkaart per gezin geeft recht op één gratis kamp na 10 deelnames. Deze spaarkaart wordt digitaal bijgehouden in ons systeem. Wanneer deze kaart vol is, zal u hiervan een mail ontvangen en zal automatisch de standaardwaarde van een themavakantie in uw digitale spaarpot terecht komen. Dit bedrag kan u dan gebruiken bij nieuwe inschrijvingen en zal automatisch verrekend worden.

Verzekering

Al onze deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

Voor de deelname wordt door Panta Rhei vzw een medische fiche ter invulling voorgelegd. Het is uiterst belangrijk dat u de medische fiche uitgebreid invult.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en/of schade aan persoonlijke spullen (bril, GSM, juwelen,…) van een deelnemer. Verloren voorwerpen worden op de laatste dag uitgestald.

Annulatie door Panta Rhei vzw

Panta Rhei vzw heeft het recht tot annulering zonder schadeloosstelling wanneer een kamp niet kan doorgaan bij gebrek aan voldoende aantal deelnemers of wanneer een normaal verloop van het kamp in het gedrang komt door onvoorziene omstandigheden. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. In dit geval zijn er twee mogelijke oplossingen: u kiest voor een ander beschikbaar kamp of wij betalen u de volledige waarde terug.

Ongepast gedrag of pesterijen

In geval van aanhoudend ontoelaatbaar gedrag of pesterijen door een deelnemer, kunnen de ouders worden uitgenodigd om het overlast veroorzakende kind onmiddellijk op te halen. De deelname aan de activiteiten kan in het uiterste geval worden stopgezet, zonder dat er aanspraak kan gemaakt worden op terugbetaling van de deelnameprijs.

Foto’s

De ingeschreven deelnemers verlenen automatisch bij inschrijving de toelating aan Panta Rhei vzw om individuele en groepsfoto’s/filmpjes te nemen tijdens de activiteiten en deze mogelijk te gebruiken voor algemene publicitaire doeleinden.

Panta Rhei vzw waakt erover dat de foto’s niet beledigend zijn en niet strijdig met de openbare orde.

Gedeeltelijke derdebetalersregeling

Heeft u recht op een verhoogde tegemoetkoming van de stad/gemeente Halle, Geraardsbergen of Ninove?

Bent u in het bezit van een Kom!Pas (Halle), Vrijetijdspas (Geraardsbergen) of Uitpas Dender (Ninove)?

Dan betaalt u slechts een deel van de deelnameprijs.

Bij de boeking van de activiteit dient u ons eerst via een e-mail - naar info@pantarheivzw.be - op de hoogte te brengen van uw recht op deze regeling, samen met het geldige bewijs van uw kaart of attest. Na controle passen we de korting handmatig toe. Pas daarna betaalt u het verschil.

Medicatie tijdens activiteiten

Voor toediening van medicatie tijdens de uren van de activiteiten dient de ouder een toedieningsvoorschrift te voorzien en over te dragen aan de verantwoordelijke ter plaatse. Panta Rhei vzw verklaart dat de verantwoordelijke het geneesmiddel zal toedienen volgens het voorschrift. Noch de kampverantwoordelijke, noch Panta Rhei vzw kunnen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

Klachten

Klachten dienen schriftelijk te gebeuren via mail info@pantarheivzw.be binnen een termijn van 5 werkdagen na de activiteit.

Gegevensbescherming

Via Panta Rhei vzw worden adres- en persoonsgegevens verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend binnen het kader van een goede dienstverlening in de organisatie.

Betalingsvoorwaarden

Hoe betalen

Betalen kan online via de QR code of via overschrijving.

Panta Rhei vzw werkt met 1 gestructureerde mededeling per gezin/account en creëert zo de mogelijkheid om alle activiteiten ineens of gedeeltelijk te betalen. Nadat het inschrijvingsgeld ontvangen is, ontvangt u onmiddellijk een betaalbevestiging. De ontvangen betaling wordt zichtbaar op uw profiel via menu “mijn betalingen”. Het kan drie bankwerkdagen duren vooraleer een betaling door de bank verwerkt is en zichtbaar wordt.

Betalingstermijn

Gespreide betaling is mogelijk, doch het totaalbedrag moet volstort zijn binnen de termijn van 6 weken voor aanvang van de activiteit.

Wanneer u pas inschrijft binnen de termijn van 6 weken voor aanvang activiteit, heeft u maximaal 10 dagen tijd om de betaling te voldoen.

Schrijft u zich in binnen de periode van 10 dagen voorafgaand aan de start van de activiteit dan moet de betaling ten laatste volledig voldaan zijn voor de aanvang van de activiteit.

Heeft u ingeschreven tot 3 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit, dan raden wij u aan om een betaalbewijs te overhandigen aan de hoofdmonitor.

Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Wanneer de betaling Panta Rhei vzw niet tijdig bereikt binnen de afgesproken termijn, kan de plaats doorgegeven worden aan een kandidaat op de wachtlijst.

Annulaties

NEE, NIET NODIG (€0) :

 • Geen terugbetaling of een tegoed mogelijk
  • ziekte tijdens activiteit met doktersattest: geen terugbetaling of tegoed mogelijk
 • Tot 10 werkdagen voor aanvang activiteit en met doktersattestis er een omboeking mogelijk:
  • enkel in dezelfde of eerstkomende beschikbare vakantieperiode
  • Binnen 48 u na verwittiging moet de keuze van omboeking schriftelijk via info@pantarheivzw.be aangevraagd worden
  • Nadien is er geen omboeking meer mogelijk

JA, IK WIL EEN ANNULATIE OPTIE €5,00

 • Indien er tot 6 weken vóór aanvang van de activiteit wordt geannuleerd volstaat deze annulatie optie en is een doktersattest niet vereist om het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald te krijgen of als tegoed in uw spaarpot te zetten
 • Bij annulatie binnen de 6 weken vóór aanvang van de activiteit met een doktersattest wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald of als een tegoed in uw spaarpot gezet op basis van een annulatie optie
 • Tijdens de activiteit geldt deze annulatie optie enkel met een doktersattest van minstens twee opeenvolgende dagen
 • Bij annulatie binnen de 6 weken vóór aanvang van de activiteit zonder een doktersattestgeen terugbetaling mogelijk
  • Tot 10 werkdagen voor aanvang van de activiteit kan het deelnamegeld als een tegoed(-15 euro extra administratiekost) in uw spaarpot worden gezet.
  • Binnen 10 dagen voorafgaand aan de activiteitis dit tegoed niet meer mogelijk. Binnen 10 werkdagen voor aanvang is er wel een omboeking mogelijk:
   • Enkel in dezelfde of eerstkomende beschikbare vakantieperiode
   • Binnen 48 u na verwittiging moet de keuze van omboeking schriftelijk via info@pantarheivzw.be aangevraagd worden
   • Zodra de activiteit van start is gegaan, is er geen omboeking meer mogelijk

Bijkomende algemene voorwaarden voor danslessen

Betaling dansles

De inschrijving en de hieraan gekoppelde verzekering is pas geldig na het betalen van het inschrijvingsgeld.

Na betaling van het inschrijvingsgeld is de inschrijving definitief en wordt het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald.

Enkel wie een annulatie optie en een doktersattest heeft, komt in aanmerking voor (gedeeltelijke) terugbetaling van gemiste lessen. In dit geval start de terugbetaling vanaf 3 opeenvolgende afwezigheden per groep, gestaafd met doktersattest.

Een facultatieve annulatie optie kost € 5,00 per dansgroep en per danser.

Proeflessen dans

Wie niet zeker is van zijn keuze, raden we aan de eerste 2 weken van het dansjaar gratis proeflessen te volgen. Vooraf inschrijven (zonder te betalen) voor deze proeflessen is verplicht.

Indien je na de 2 proeflessen verder wenst te dansen, breng je de betaling onmiddellijk in orde voor de start van les 3. Indien je niet verder wenst te dansen, laat je het ons weten en annuleren we je inschrijving kosteloos.

Kortingen dans

Indien je meerdere lessenreeksen volgt, hanteren we een kortingsregel.

Bij deelname aan een 2de groep ontvang je € 50 korting op de reeks. Voor elke volgende groep is er een nieuwe korting van € 50.

Vroegboekkorting: Wie inschrijft en betaalt vóór 15 juli, geniet van de vroegboekkorting. Let op: Na betaling van het inschrijvingsgeld is de inschrijving definitief en wordt het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald.

De meeste mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug. Informeer ernaar bij je mutualiteit. Attesten voor de mutualiteit (en eventueel fiscale attesten) zijn beschikbaar op uw ouderportaal via ”menu”, “mijn inschrijvingen”.

Uurrooster

Het uurrooster wordt bij aanvang van de inschrijvingen online gezet. Panta Rhei vzw behoudt zich het recht groepen af te gelasten of samen te voegen.

Lessen die wegvallen door ziekte docent, weersomstandigheden, andere zaalbezetting, beslissingen van overheid … worden niet ingehaald. Panta Rhei vzw behoudt zich het recht om lessen, waarbij minder dan de helft van de dansers aanwezig is, te annuleren zonder dat deze worden ingehaald (examens leerlingen, schooluitstappen…).